....

Tag Archives: nhà nước và pháp luật

Nhà Nước Và Pháp Luật: Phó Giáo Sư- Tiến Sĩ Nguyễn Minh Đoan

Giới thiệu về tác giả: Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan Phó chủ nhiệm khoa hành chính nhà nước- Trường Đại học Luật Hà Nội Là một trong những giảng viên đào tạo pháp lý thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam thời kỳ đổi mới, Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan đã có nhiều ...

Đọc thêm
Call Now Button