....

Doanh Nghiệp Và Đầu Tư

Đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập, vận hành và phát triển, chúng tôi cho rằng mô hình tổ chức và cơ chế vận hành quyết định đến sự tồn tại bền vững và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp giờ đây không chỉ xoay quanh vấn đề cấp phép đầu tư cho dự án nó còn bao gồm việc đưa dòng vốn của doanh nghiệp vào nhiều kênh khác nhau ở phạm vị quốc gia và quốc tế. Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi vững tin về các ý kiến tư vấn và giải pháp mang đến cho khách hàng.

Các công việc chúng tôi có thể thực hiện:

1. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển của khách hàng

2. Tư vấn và soạn thảo các tài liệu nội bộ trong quan hệ giữa các cổ đông, thành viên góp vốn

3. Tư vấn và soạn thảo các tài liệu để thực hiện kế hoạch đầu tư của khách hàng

4. Đại diện khách hàng tham gia vào Hội đồng thành viên, hội đồng quản trị tại doanh nghiệp mà khách hàng là chủ sở hữu

5. Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, đàm phán trong các giao dịch đầu tư

Vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: them.letrong@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng: (+84) 906 122 830 để được giải đáp các thắc mắc.

Call Now Button