....

Tag Archives: Xung đột lợi ích

Xung Đột Lợi Ích – Một Số Lưu Ý Cho Chủ Doanh Nghiệp

Hãy tưởng tượng bạn phát hiện một số nhân viên công ty bạn (“CT”) đang làm một số việc như: (i) thành lập CT riêng kinh doanh các loại hàng hóa hay cung cấp các loại dịch vụ mà CT bạn đang cung cấp; (ii) lấy một số thông tin kinh doanh nhạy cảm của CT bạn phục vụ cho ...

Đọc thêm
Call Now Button