....

Giải Quyết Tranh Chấp

Chúng tôi quan niệm rằng, tranh tụng chỉ là giải pháp cuối cùng khi mọi nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp qua thương lượng không được đượt kết quả. Với kinh nghiệm tham gia nhiều loại tranh chấp khác nhau như dân sự, lao động, xây dựng và thương mại, chúng tôi tin tưởng rằng sự hiện diện trong vai trò đại diện của khách hàng dù ở vị trí nguyên đơn hay bị đơn thì quyền và lợi ích của khách hàng luôn sẽ được chúng tôi bảo vệ tối đa theo quy định của pháp luật.

Các công việc chúng tôi có thể thực hiện:

1. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ khởi kiện (nguyên đơn) hoặc soạn thảo bản ý kiến trả lời đơn khởi kiện (bị đơn)

2. Đại diện khách hàng trình nộp và tham gia các buổi làm việc tại tòa án/trọng tài;

3. Tham gia bảo về quyền và lợi ích của khách hàng tại các phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

4. Hỗ trợ khách hàng làm việc cơ quan thi hành án để thực thi bản án có hiệu lực pháp luật.

Vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: them.letrong@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng: (+84) 906 122 830 để được giải đáp các thắc mắc.

Call Now Button