....

Quan Điểm

vision-and-missionTầm nhìn: Ngày nay việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin và internet trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý sẽ giải phóng được sức người, tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tốc độ thực hiện công việc.

Sứ mệnh: “Đóng góp hết sức mình vì một xã hội văn minh hành xử theo luật”

Giá trị cốt lõi: Liêm chính- Trung thành- Chuyên nghiệpcore-value

Liêm chính nghĩa là thực hiện công việc một cách độc lập, không xung đột lợi ích, bảo mật thông tin và duy trì sự liêm khiết trong hành nghề.

Trung thành nghĩa là luôn luôn bảo vệ lợi ích hợp pháp tối đa của Khách hàng nhằm sự đáp lại sự tin tưởng của Khách hàng.

Chuyên nghiệp nghĩa là thực hiện các công việc vì lợi ích hợp pháp của khách hàng, tuân thủ cao nhất Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Call Now Button