....

Tag Archives: Lãng phí thời gian

Chủ Doanh Nghiệp – Thời Gian Bị Lãng Phí

Con người chúng ta, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày, dù bạn có giàu có nhất thế giới như Bill Gates hay nghèo rớt mùng tơi như Chí Phèo thì quỹ thời gian cũng như nhau thôi. Do đó, việc bạn sử dụng quỹ thời gian trời cho này sao cho hợp lý để ...

Đọc thêm
Call Now Button