....

Tag Archives: Kiem soat rui ro

Kiểm Soát Rủi Ro Pháp Lý Của Doanh Nghiệp

Thành ngữ Việt Nam có câu “mất bò, mới lo làm chuồng” để chỉ những trường hợp không biết lo xa, không phòng bị trước, đến khi chuyện xảy ra, gây hậu quả mới vội vàng tìm cách để phòng. Ví như trường hợp người nông dân nuôi bò (sự kiện- fact) nhưng không làm chuồng (nguyên nhân-cause), ban đêm ...

Đọc thêm
Call Now Button