....

Tag Archives: Luat su hang luat

Chọn Ai- Luật Sư Nội Bộ hay Luật Sư Hãng Luật

Luật Luật sư năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2012 cho phép luật sư được lựa chọn hai hình thức hành nghề: thứ nhất, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty luật thường gọi chung là “hãng luật”) và thứ hai là hành nghề với tư cách cá ...

Đọc thêm
Call Now Button