....

Tag Archives: phat hanh trai phieu doanh nghiep

Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ Của Doanh Nghiệp

Đối với một doanh nghiệp, bên cạnh nguồn vốn tự có, nguồn vốn vay đóng vai trò rất quan trọng, vốn vay giúp các doanh nghiệp thực hiện hoặc mở rộng các dự án đầu tư, cơ cấu lại nguồn vốn, ổn định sản xuất kinh doanh…vv. Cùng với phương thức huy động vốn truyền thống như thông qua tổ ...

Đọc thêm
Call Now Button