....

Tag Archives: Đại diện theo ủy quyền

Pháp Nhân Đã Được Làm Đại Diện Theo Ủy Quyền

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017 tới đây Bộ luật dân sự (“BLDS 2015”) sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế cho Bộ luật dân sự 2005 (“BLDS 2005”). Theo đó, cơ chế đại diện ủy quyền đã được mở rộng đối tượng hơn. Nếu như trước đây chỉ duy nhất cá nhân được đại diện uỷ quyền, thì ...

Đọc thêm
Call Now Button