....

Tag Archives: Luat su cho doanh nghiep

Tìm Kiếm Luật Sư Cho Doanh Nghiệp FDI

Hầu hết các doanh nghiệp FDI được quản lý bởi Ban giám đốc là người nước ngoài và chỉ có thể sử dụng tiếng Anh. Vì vậy khi các doanh nghiệp FDI tìm kiếm dịch vụ luật sư thường lựa chọn theo tiêu chí (i) luật sư phải sử dụng được tiếng Anh thành thạo (viết và nói) và (ii) ...

Đọc thêm
Call Now Button