....

Tag Archives: Luật Sư Trọng Thêm

Ngày Hội Tuyển Dụng UEL Career Day 2016

Ngày 8/10/2016 Luật sư Lê Trọng Thêm và các luật sư đồng nghiệp của Phuoc & Partners đã tham dự chương trình ngày hội tuyển dụng- UEL Career day 2016 tại Trường Đại học Kinh tế Luật (UEL). Đây là một ngày hội hàng năm của UEL nhằm kết nối giữa nhà tuyển dụng và nhà trường để tìm kiếm ...

Đọc thêm
Call Now Button