....

Tag Archives: thu hồi nợ khó đòi

Thu Hồi Nợ Khó Đòi – Nên Chọn Cách Nào

Trong suốt vòng đời kinh doanh của doanh nghiệp (“DN”), chuyện bị một hay nhiều khách hàng không trả tiền hàng hóa/dịch vụ đã cung cấp vì nhiều lý do khác nhau thì trước sau gì cũng gặp và không ít trường hợp, tổn thất do các khoản nợ bị “ngâm” liên tục gia tăng sẽ làm suy giảm năng ...

Đọc thêm
Call Now Button