....

Lao Động

Khi đã xác định nguồn nhân lực là tài sản có giá trị nhất của mình, doanh nghiệp thực tế phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn trong việc tuyển dụng, sử dụng và chấm dứt sử dụng nguồn nhân lực này. Hiểu được vấn đề này, chúng tôi, các luật sư lao động luôn đề cao vấn đề tuân thủ pháp luật và tìm kiếm để cung cấp cho khách hàng giải pháp tốt nhất trong các vấn đề sau:

1. Tư vấn tổng quát về pháp luật lao động Việt Nam giúp khách hàng có được cách tiếp cận phù hợp với quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước

2. Tư vấn và soạn các tài liệu để thiết lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động bao gồm: hợp đồng thử việc, đánh giá kết thúc thử việc, các loại hợp đồng lao động và các thông báo về lao động…vv

3. Tư vấn và soạn thảo các tài liệu về chính sách lao động: nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế lương, quy chế thưởng…vv

4. Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tuân thủ pháp luật: các báo cáo định kỳ và đột xuất về lao động

5. Đào tạo huấn luyện về pháp luật lao động cho cấp quản lý và nhân viên của doanh nghiệp

6. Giải quyết tranh chấp lao động: thương lượng, hòa giải và tranh tụng

Vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: them.letrong@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng: (+84) 906 122 830 để được giải đáp các thắc mắc.

Call Now Button