....

Tag Archives: Xử Lý Kỷ Luật Lao Động

Hội Thảo “Nội Quy Lao Động & Xử Lý Kỷ Luật Lao Động”

Trong nội quy lao động luôn tồn tại những kẻ hở khiến người lao động và người sử dụng lao động trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Nhằm giúp người làm nhân sự giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề này, CLB Nhân sự Việt Nam (VNHR) đã tổ chức hội thảo “Nội quy lao động ...

Đọc thêm
Call Now Button