....

Nhà Nước Và Pháp Luật: Phó Giáo Sư- Tiến Sĩ Nguyễn Minh Đoan

Giới thiệu về tác giả: Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan

Phó chủ nhiệm khoa hành chính nhà nước- Trường Đại học Luật Hà Nội

Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan

Là một trong những giảng viên đào tạo pháp lý thuộc thế hệ đầu tiên của Việt Nam thời kỳ đổi mới, Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan đã có nhiều đóng góp trong công cuộc nghiên cứu khoa học về nhà nước và pháp luật tại Việt Nam.

Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan cũng là một tác giả lớn của nhiều đầu sách khoa học chuyên sâu về nhà nước và pháp luật được đông đảo sinh viên và giới nghiên cứu khoa học pháp lý tin tưởng và lựa chọn.

Xin giới thiệu dưới đây một số sách trong danh mục các đầu sách do Phó Giáo Sư- Tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan là tác giả/đồng tác giả và/hoặc chủ biên:

1. Ý thức pháp luật

2. Pháp luật, lối sống và văn hóa công sở

3. Vài trò của pháp luật trong đời sống xã hội

4. Quy chế pháp lý của công dân Việt Nam

5. Thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam

6. Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về dân chủ trực tiếp, dân chủ cơ sở trên thế giới và ở Việt Nam

7. Hướng dẫn tự nghiên cứu Nhà nước và pháp luật (đồng tác giả- Nguyễn Thế Quyền)

8. Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật

9. Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước

10. Hiệu quả của pháp luật những vấn đề lý luận và thực tiễn

11. Hướng dẫn môn học lý luận nhà nước và pháp luật

12. Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp

13. Một số vấn đề về tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước (đồng tác giả Bùi Thị Đào, Trần Ngọc Định, Trần Thị Hiền, Lê Vương Long, Nguyễn Văn Năm, Bùi Xuân Phái)

14. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

15. Các nguyên tắc pháp luật xhcn Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

16. Hệ thống pháp luật Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Lưu ý: Nếu bạn không tìm mua được các cuốn sách trên đây tại các nhà sách, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ.

Có Một Bình Luận

  1. tôi muốn tìm mua cuốn sách “Thực hiện và áp dụng pháp luật” của PGS.TS Nguyễn Minh Đoan, vui lòng giúp tôi ạ, cảm ơn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button